Badania prowadzone są przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 z siedzibą w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. N. med. Konrada Rejdaka z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warto nadmienić, iż rok temu Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty zarekomendował kierownictwu SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej przystąpienie do współpracy z prof. Rejdakiem w sprawach leczenia chorych na Covid Amantadyną.

Proces przystąpienia do programu był długotrwały nie tylko z powodu zapoznania się procedurą medyczną, ale także z powodu iż nasza Przychodnia Zdrowia potrzebowała sprawdzonego partnera w postaci Szpitala, który zabezpieczyłby proces leczenia – mówi Burmistrz Augustyn Ormanty i dodaje Tym partnerem okazał się dla nas Szpital w Suchej Beskidzkiej, który nie odwrócił się od możliwości wypracowania alternatywy dla szczepień i możliwości leczenia osób już zakażonych. Muszę podkreślić, iż podczas rozmów i opracowaniu dokumentacji medycznej oraz prawnej pełną pomocą służył nam prof. Rejdak. Jest to wzór profesjonalizmu i żywy przykład jak spełniać przysięgę Hipokratesa.

Do wzięcia udziału w badaniach, kwalifikację będą przeprowadzać lekarze zatrudnieni w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej. Udział w projekcie i podawanie amantadyny jest bezpłatne!

Planowane  badanie  kliniczne  dotyczy  oceny  skuteczności amantadyny w zapobieganiu  progresji COVID-19  w  kierunku  ostrej  niewydolności  oddechowej  i  jej  następstw neurologicznych. O wszelkich dodatkowych zasadach i prawach pacjenta będą udzielać odpowiedzi lekarze SPZOZ.
Zasady udziału w badaniach klinicznych nad amantadyną (jako leku w zapobieganiu i leczeniu objawów COVID)

Są to badania kliniczne. Oznacza to, że aby wziąć w nich udział należy spełnić poniższe warunki:
1. Mężczyźni i kobiety w wieku 18 lat i starsi.
2. Potrafiące udzielić świadomej zgody.
3. Posiadające potwierdzony wynik pozytywny na  SARS-CoV-2 w ciągu 5 dni  od daty wystawienia wyniku (według raportu laboratorium).
4. Pacjenci z jednym lub kilkoma z następujących objawów: gorączka, kaszel,  bóle  mięśni,  łagodna  duszność,  ból  w  klatce  piersiowej,  biegunka,  nudności, wymioty, brak węchu, brak smaku, ból gardła, przekrwienie błony śluzowej nosa.
5. Pacjenci, którzy podczas wstępnego badania przesiewowego zgłoszą co najmniej jeden a nie więcej niż 3 z następujących czynników ryzyka pogorszenia stanu klinicznego: wiek ≥40, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby płuc (np. astma, POChP), zaburzenia immunologiczne (np. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń), choroby neurologiczne: np. stan po odległym udarze lub urazie mózgu, stwardnienie rozsiane, otępienie i inne schorzenia neurozwyrodnieniowe).
6. Pacjenci hospitalizowani lub ambulatoryjni z powodu spełnienia powyższych kryteriów i wymagający obserwacji w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych