Dzięki dotacji otrzymanej w ramach programu Senior+ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 150 tys. zł. W Kalwarii Zebrzydowskiej powstanie placówka Klub Seniora, miejsce to będzie dostępne dla seniorów.

W  ramach tego zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska dokona remontu  budynku przy ul. Partyzantów, zostaną tam przeprowadzone prace remontowe, budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, miejsce to zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt.

Warto dodać, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała maksymalną kwotę dotacji, jaką można było pozyskać z rządowego programu Senior+ na utworzenie klubów dla seniorów, w którym można było otrzymać maksymalnie 150 tys. złotych dotacji. Projekt powstania Klubu Seniora w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie wynosił około 300 tys. zł, jak łatwo policzyć wkład Gminy to 50% całej inwestycji.

Jak zaznacza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej w sumie wpłynęło 706 ofert od samorządów, ubiegających się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów, do dofinansowania w tegorocznej edycji programu  rekomendowano w sumie 664 oferty.

243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Samorządy w tym przypadku wnioskują o dofinansowanie rzędu blisko 38,1 mln złotych. 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść ok. 24,5 mln złotych. W sumie – w obu modułach programu – łączna kwota dofinansowania wynosi 62,6 mln złotych.

Cieszy nas fakt, że samorządy chętnie przystąpiły do konkursu, a zdecydowana większość przesłanych ofert spełniała warunki formalne, dzięki czemu mogliśmy przyznać dofinansowania. To dobra wiadomość przede wszystkim dla seniorów. Dzięki środkom z programu „Senior+” rozbudowana zostanie sieć placówek, w których osoby starsze znajdą dedykowaną dla siebie ofertę zajęć – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

O programie

Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.

O dofinansowanie mogły się ubiegać gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja mogła być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+”.

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W latach 2015-2017 powstało w Polsce 240 tego typu placówek, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc. Natomiast tylko w ubiegłym roku było to 260 nowych domów i klubów dla seniorów. Z kolei środki na utrzymanie placówek wykorzystało 229 istniejących już placówek. Budżet programu w ubiegłym roku to 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano na tegoroczną edycję programu.

  • Babcia Ela 72 lata.

    Ale fajny pomysł, jak ten biedny senior 80 letni dostanie się na Partyzantów to jest przeszło 2, 5 km z rynku ?. i jak wróci do domu. ?. Może Urząd będzie wynajmował taksówki dla seniorów.?. to pomysł bez sensu, proszę o nazwisko tego kogoś kto wpadł na taki pomysł. ?.