W Niedzielę Miłosierdzia w Wyższym Seminarium Duchownym  zorganizowano akcję krwiodawstwa. Krew oddały  44 osoby, zebrano  19,8 litra krwi. Bracia mówią, że krwiodawstwo to też jest czyn miłosierdzia.

Uczynek „spragnionych napoić” to też dzielić się darem życiodajnej krwi, mówią bracia zakonni i dodają, że wiele osób czeka na operacje i przeszczepy narządów z powodu braku krwi, która jest do tego celu niezbędna.

Akcję zorganizowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oddział z Wadowic oraz Duszpasterstwo Młodzieżowo-Powołaniowe OO.

W czasie tej  zbiórki w WSD krew oddało 44 osoby – czyli zebraliśmy 19,8 litra krwi.

Akcja została zorganizowana w Niedzielę Miłosierdzia, zakonnicy podkreślali charakter tego dnia i chcieli rzucić światło miłosierdzia, a możemy go okazać potrzebującym.

Warto nie być egoistą i dzielić się tym, co mamy – trafnie powiedziała jedna z obecnych tam  osób: Grzechem jest jeśli jesteśmy zdrowi i możemy oddawać krew, a tego nie robimy, bo nie znajdujemy na to czasu lub nam się nie chce

Jak się dowiadujemy planowane są kolejne zbiórki krwi zaplanowane są na czerwiec, do Kalwarii przyjedzie specjalny autobus, a w październiku odbędzie się prawdopodobnie kolejna akcja w WSD.