Uroczyste otwarcie pierwszych trzech kondygnacji Pawilonu E Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach odbyło się w połowie grudnia. Zaraz po nim pracownicy ZZOZ w Wadowicach rozpoczęli proces przewożenia pacjentów do nowego budynku.

 

Przeprowadziliśmy się z budynku, który powstał na przełomie XIX i XX wieku, do pawilonu na miarę XXI wieku. To jest nasze wspólne święto, święto wszystkich mieszkańców Powiatu Wadowickiego – podkreśla Starosta Bartosz Kaliński.

Od Nowego Roku Pawilon E funkcjonuje już pełną parą. Na pierwszej kondygnacji mieści się zaplecze techniczne, czyli tzw. „serce szpitala”. Na drugiej znajduje się Oddział Geriatrii z 32 łóżkami,  Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnejoraz ambulatorium zabiegowe, a na trzeciej – Oddział Chirurgii Ogólnej liczący 29 łóżek oraz Oddział Chirurgii Urazowej, w którym ulokowano 21 łóżek.

To historyczna chwila. O rozbudowie Pawilonu E szpitala mówiło się od dawna. Tak się jednak w poprzednich latach układało, że nie można było zacząć tego zadania. Dzięki determinacji poprzednich i obecnych członków Rady oraz Zarządu Powiatu, w końcu jednak zrealizowaliśmy tę inwestycję – mówi Wicestarosta Andrzej Górecki.

Starosta Bartosz Kaliński przyznaje, że otwarcie obiektu to dla niego niezwykle wzruszający moment. W pracach nad budową nowego Pawilonu uczestniczył od samego początku jako członek Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji.

Kiedy razem z Wicestarostą Andrzejem Góreckim rozpoczęliśmy pracę w Starostwie, doskonale zdawałem sobie sprawę, na jakim etapie jest rozbudowa tego pawilonu i miałem świadomość ogromu problemów oraz skali czekających nas wyzwań. Rozmawiałem z Panią Skarbnik, która była pełna obaw, jak będzie wyglądał 2015 rok. Tylu kluczowych inwestycji w jednym roku, także tych drogowych, ale głównie związanych z rozbudową szpitala, jeszcze nigdy w powiecie nie było. Budowa Pawilonu E to największa inwestycja w 16-letniej historii Powiatu Wadowickiego – akcentuje starosta

Powiat Wadowicki nie byłby w stanie udźwignąć tak dużego przedsięwzięcia, gdyby nie środki pozyskane z Unii Europejskiej (w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) oraz budżetu państwa – w sumie prawie 15 milionów złotych.

Zaraz po objęciu urzędu Starosta Bartosz Kaliński oraz Wicestarosta Andrzej Górecki stanęli jednak przed olbrzymim wyzwaniem. Okazało się, że prace IV podetapu, na którego realizację umowa została podpisana przez władze poprzedniej kadencji we wrześniu 2014 r., nie są realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonawca – firma ERBUD S.A. miał duże opóźnienia, co mogło skutkować niedotrzymaniem terminów zawartych w umowie o dofinansowanie z MRPO oraz utratą całej dotacji.

Na to jednak nowe władze powiatu nie mogły sobie pozwolić.  Po kilkutygodniowych negocjacjach z przedstawicielami dyrekcji firmy ERBUD, udało się podpisać aneks do umowy i ustalić nowy, zaktualizowany harmonogram prac, zgodnie z którym roboty miały być zakończone jeszcze wcześniej, niż pierwotnie zakładano – do 31 sierpnia 2015 r.

Prace wykonano w terminie i we wrześniu 2015 r. można było spokojnie rozpocząć wyposażanie trzech kondygnacji szpitala, m.in.: gabinetów medycznych, diagnostycznych, zabiegowych, sali rehabilitacji oddziału geriatrii, pomieszczeń oddziału chirurgii oraz pomieszczeń do rehabilitacji, takich jak: fizykoterapia, laseroterapia, elektroterapia, magnetronika

Serdecznie dziękuję Wicestaroście, który bardzo zaangażował się w tę budowę, pracownikom Starostwa, pani Skarbnik i pani Sekretarz, wszystkim radnym powiatowym poprzedniej oraz obecnej kadencji. Dziękuję również wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do otwarcia tego obiektu – nie kryje wdzięczności Bartosz Kaliński.

Obecnie trwają prace wykończeniowe na IV i V kondygnacji (piąty podetap rozbudowy), które wykonawca – firma ERBUD S. A. zobowiązał się zakończyć do 31 stycznia 2016 r. Powstanie tutaj Oddział Wewnętrzny liczący 60 łóżek oraz Oddział Położnictwa i Neonatologii z Blokiem Porodowym wraz z salą do cięć cesarskich.

W tym przypadku Powiat Wadowicki nie musiał ogłaszać nowego przetargu. Było to możliwe dzięki temu, że w zamówieniu podstawowym z września 2014 r. przewidziano możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala zaoszczędzić czas i sprawnie kontynuować inwestycję.

Warto podkreślić, że zanim doszło do podpisania umowy, Powiat Wadowicki powołał specjalną komisję przetargową, złożoną z pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach, której zadaniem było m.in. negocjowanie warunków umowy. Podejmując decyzję o zaakceptowaniu oferty firmy ERBUD S.A., komisja przetargowa wzięła pod uwagę zachowanie ciągłości prac i gwarancję na tożsame roboty budowlane. Kontrakt wynegocjowano na kwotę 7,011 mln zł – całość pochodzi z budżetu powiatu.

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Powiatu w Wadowicach (17.12) radni uchwalili budżet Powiatu Wadowickiego na 2016 rok, zapisując 2,5 mln zł na kontynuację prac wykończeniowych piątego podetapu oraz 6,176 mln zł na doposażenie IV i V kondygnacji

W związku z przeznaczeniem, sprzęt na Oddział Położnictwa i Neonatologii jest o wiele droższy, niż do oddziałów na pierwszych trzech kondygnacjach. Kiedy tylko wykonawca zakończy prace, rozpoczniemy wyposażanie, a następnie przeprowadzkę pacjentów. Całą inwestycję rozbudowy Pawilonu E zakończymy najpóźniej w połowie przyszłego roku – zapewnia starosta.

Rozbudowę Szpitala podzielono na  pięć podetapów. W pierwszym, Wykonawca – firma Budimex S. A. wybudowała 5-kondygnacyjny budynek w stanie surowym zamkniętym. Koszt tego podetapu to 8,773 mln zł. W drugim podetapie kolejny Wykonawca – firma ERBUD S. A. za kwotę 3,246 mln zł wybudowała budynek: tlenowni, agregatorowni, stacji TRAFO wraz z sieciami oraz podbudowę dróg placów i parkingów wokół Pawilonu. Trzeci podetap realizowany przez firmę INVEKO S. C. obejmował roboty murarskie wewnątrz budynku, instalację centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym oraz ociepleniem ścian zewnętrznych budynku – za kwotę 4,035 mln zł.

W czwartym podetapie, realizowanym już przez władze obecnej kadencji ze Starostą Bartoszem Kalińskim, Wykonawca ERBUD S. A. wykonał kompleksowo roboty wykończeniowe na I, II i III kondygnacji. ZZOZ w Wadowicach w ramach dofinansowania z MRPO i środków finansowych Powiatu Wadowickiego – wyposażył wyżej wymienione kondygnacje w sprzęt i aparaturę medyczną.

Koszt robót budowlanych czwartego podetapu to 13,591 mln zł, a wyposażenia w sprzęt –2,542 mln zł. Natomiast całkowity koszt realizacji czterech podetapów zamknął się w kwocie 33,955 mln zł. Piąty podetap ponownie realizowany przez firmę ERBUD S.A. obejmuje roboty wykończeniowe na IV i V kondygnacji za kwotę7,011 mln zł oraz doposażenie za kwotę ok. 6 mln zł.

Podsumowując, całkowity koszt rozbudowy Pawilonu E Szpitala Powiatowego w Wadowicach szacuje się na około 47,5 mln złotych, z czego ok. 32 mln złotych pochodzi ze środków Powiatu Wadowickiego.

{powiat.wadowice.pl}