W Przytkowicach podczas rutynowej kontroli wpadł kierowca, który kierował pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego prowadzenia wszelkich pojazdów. 

1 grudnia 2015 r. w miejscowości Przytkowice podczas kontroli drogowej policjanci zatrzymali 53- letniego mieszkańca Sosnowic, który kierował samochodem marki VW Golf.

Podczas kontroli okazało się ,że mężczyzna wsiadł za kierownicę pomimo, iż posiadał wydany przez Sąd Rejonowy w Wadowicach zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów – informują policjanci

W powyższej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie. Do sądu zostanie skierowany wniosek z art.  244 KK za  niestosowanie się do wyroku sądu.

To kolejna taka sytuacja na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, w krótkim odstępie czasu tylko na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska policjanci zatrzymali trzech kierowców, którzy kierowali pojazdem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Policja przypomina także o zmianach przepisów dla kierowców.

Przed zmianami kierowanie pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowiło wykroczenie (określone w art. 94 & 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana była  jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Natomiast od 18 maja artykuł  94&1 kodeksu wykroczeń będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień.  W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które dopuszczają się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte, będą odpowiadały za przestępstwo określone w nowym art. 180a kodeksu karnego, za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.