Już po raz osiemnasty miesięcznik „Perspektywy” opublikował coroczny ranking szkół ponadgimnazjalnych. W rankingu szkół średnich KEN i Kopernik poprawiły swoje miejsca. 

W powiecie  wadowickim najlepsze jest Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity oraz Technikum nr 2 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach.

Gdy popatrzymy tylko na szkoły z powiatu wadowickiego to najlepiej wypada I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity „Gimpel” znalazł się na 179 miejscu w Polsce (11 w Małopolsce).

Z technikum najwyżej jest: Technikum nr 2 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach znalazło się na 94 miejscu w Polsce i 9 w Małopolsce.

Szkoły średnie z Kalwarii Zebrzydowskiej w porównaniu do poprzedniego rankingu poprawiły swoje notowania I LO Kalwaria Zebrzydowska im. Mikołaja Kopernika w poprzednim rankingu było 80, a teraz jest na 77  miejscu, natomiast awans o 2  miejsca zaliczyło Technikum w ZS im. KEN Kalwaria Zebrzydowska rok temu było na 57 miejscu, teraz jest sklasyfikowane na 55.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%. Kryteria Rankingu Techników 2015: sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Najlepsze licea i technika w powiecie wadowickim (w nawiasie miejsce w rankingu 2014):

Licea:
11 (11) – I Liceum Ogólnokształcące Wadowice
50 (35) – LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Andrychów
65 (63) – III LO Wadowice
77 (80) – I LO Kalwaria Zebrzydowska

Technika:
9 (11) – Technikum nr 2 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera Wadowice
24 (53) – Technikum nr 3 im. ks. J. Twardowskiego w ZS nr 1 Wadowice
45 (49) – Technikum nr 1 w ZS nr 2 im. ks. St. Staszica Wadowice
50 (59) – Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. prof.T.Kotarbińskiego Andrychów
55 (57) – Technikum w ZS im. KEN Kalwaria
61 (54) – Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Andrychów
84 (71) – Technikum w ZS RCKU im. Jana Pawła II  Radocza
85 – Niepubliczne Technikum ZDZ Wadowice