W najbliższą sobotę w Zebrzydowicach odbędą się IV Dożynkowe Spotka Integracyjne, na które zaprasza Przeor Konwentu Bonifratrów.

Będzie tradycyjnie i ludowo, w czasie Dożynek będzie prowadzona zbiórka na zakup samochodu, który służy osobą z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zebrzydowic.

Dożynki, a dokładnie IV Dożynkowe Spotka Integracyjne rozpocznie Msza św. w kościele św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach, a po niej w uroczystym przemarszu wszyscy przejdą do Konwentu w Zebrzydowicach.

Tam też odbędzie uroczyste otwarcie IV Dożynkowych Spotkań Integracyjnych, wystąpi Orkiestra Dęta, a swoje plony zaprezentują rolnicy.

Przewidziano też zabawę z wodzirejem, występy artystyczne i zabawy dla dzieci, a całość zakończy wspólna biesiada.

W czasie Dożynek prowadzona będzie zbiórka środków na zakup nowego busa, który dowozi uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z całej okolicy na zajęcia w Zebrzydowicach, obecny bus ma już swoje lata i często ulega awariom

Osoby niepełnosprawne z naszego powiatu codziennie przemierzają wiele kilometrów, by dotrzeć na terapię prowadzoną w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach. Charakterystyczny czerwony bus przywozi i odwozi uczestników na zajęcia dzień w dzień już od 10 lat. Niestety jego stan techniczny jest coraz gorszy i konieczny jest zakup nowego samochodu – informują pracownicy WTZ z Zebrzydowic i dodają Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Podczas Dożynkowej Mszy Świętej będziemy prosić o wolne datki przeznaczone właśnie na ten cel. Każda nawet najmniejsza suma pozwoli nam wierzyć, że wkrótce będziemy mogli zakupić nowy, sprawny i tym samym bezpieczny samochód.