W tym roku minie 70 lat od założenia Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej, popularnego „Kopernika”. W sobotę szkoła będzie świętowała swój jubileusz, do Kalwarii zjadą absolwenci z całej Polski.

Jubileusz jak mówią organizatorzy będzie doskonałą okazja, aby na chwilę zwolnić pęd życia, spotkać się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi, kolegami, znajomymi, a tym samym powspominać dobre czasy, porównać obraz szkoły dawnej i dziś.

Szkoła powstała w 1945 roku jako Prywatne Gimnazjum i Liceum Zrzeszenia Nauczycieli, składające się z trzech oddziałów klasy I i jednego klasy II o pełnym toku nauczania oraz trzech klas o toku skróconym dla 162 uczniów, lekcje odbywały się w budynku parafialnym i Państwowej Szkole Stolarskiej.

Pierwszym Dyrektorem i założycielem tej szkoły był mgr Aleksy Siemionow. Urodził się w 1913 r. w Permie (obecna Rosja). W 1937 r. ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (wydział matematyczno-przyrodniczy). Do 1939 r. pracował jako nauczyciel w Dubnie.

W 1942 r. przeniósł się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Po wyzwoleniu zorganizował Prywatne Gimnazjum i Liceum Zrzeszenia Nauczycieli. Funkcję dyrektora tej placówki pełnił w latach 1945-1951 i 1955-1963.

Jubileusz rozpocznie uroczysta  msza św. w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, następnie uroczystości Jubileuszowe przeniosą się do „Kopernika”.

W hali sportowej zaplanowano oficjalną cześć obchodów, następnie będzie okazja zwiedzania przez gości i absolwentów szkoły, zaplanowano też spotkania nauczycieli z absolwentami w klasach jak za dawnych lat, spotkanie zakończy zabawa przy muzyce.

 

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH

70-lecia liceum

26 września 2015 r. (sobota)

1300 uroczysta  msza św. w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

1500 część oficjalna w hali sportowej ZSiPO im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

1700 zwiedzanie szkoły przez gości i absolwentów

1800 spotkanie nauczycieli, emerytowanych pracowników szkoły z absolwentami w klasach

1900 spotkanie uczestników zjazdu przy muzyce w szkolnej hali sportowej