Warstwy pamięci

W sobotę 17 października w Dworze w Stryszowie odbył się wernisaż wystawy „Warstwy pamięci” – wspomnienia mieszkańców Dworu w Stryszowie na starych fotografiach.

Wystawa prezentuje ponad 30 fotografii dawnych mieszkańców Dworu w Stryszowie, począwszy od Juliana Gorczyńskiego, właściciela majątku stryszowskiego w XIX wieku, a kończąc na jego prawnukach i prawnuczkach.

Wszystkie fotografie pochodzą z archiwum domowego pana Jerzego Meresa, wnuka Marii Eleonory z Łubieńskich i Kazimierza Skrochowskich – jednych z ostatnich mieszkańców Dworu.

Fotografie zebrane na wystawie pokazują bogatą historię rodzin zamieszkujących mury Dworu stryszowskiego, silnie związaną z losami tego terenu oraz historią Polski – z rozwojem kolei, odzyskaniem niepodległości, II wojną światową, wkładem w rozwój polskiej nauki.

Dzięki pracy ilustratorki, Magdy Żmijowskiej, stare fotografie zyskały nowy wymiar i znaczenie. Wykorzystując takie techniki jak kolaż przestrzenny i grafiki cyfrowe artystka ożywiła pamięć o ludziach tak nierozerwalnie związanych ze Stryszowem. Prezentowane fotografie przedstawiają autorską wizję przeszłości widzianą oczami artystki. Zachwycają intensywnością kolorów, rozmaitością barw i odcieni.

Pamięć jest jedną z najważniejszych składowych ludzkiej egzystencji. Przechowuje emocje, spaja duchowość, pozwala na określenie własnej tożsamości, pomaga zachować tradycję, wspomnienie o tym co było, jest nieodłącznym fragmentem nas samych. Pamięć miejsc, ludzi i wydarzeń przypomina nam o tym kim byliśmy i uświadamia kim będziemy.

 

{Justyna Żarnowska}