W czwartek 24 listopada 2016 r. już po raz dziewiąty w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się Wieczór Wspomnień. Jego celem jest przywoływanie wspomnień osób zasłużonych dla Kalwarii i okolic. Tę cenną inicjatywę TPKZ realizuje od 2007 roku.

Listopad sprzyja refleksjom na temat przemijania. Wspominamy tych, którzy żyli pośród naszych bliskich i znajomych. Tym razem wspomnienia dotyczyły Józefa Kozaka i Eugeniusza Gramatyki.

Józef Kozak

Józef Kozak – żołnierz uczestnik walk o niepodległość ojczyzny w czasie II wojny światowej. Jako żołnierz 10 Brygady Kawalerii Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka przeszedł szlak bojowy przez Węgry, Francję, Belgię, Holandię, Niemcy i Anglię. Walczył z okupantem niemieckim w Szkocji i Normandii.

Po powrocie do Kraju pracował w Spółdzielni Pracy im. Waryńskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej jako specjalista ds. BHP i ppoż. Należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Był piłkarzem Kalwarianki, a później sędzią piłkarskim. Należał do ZBOWiD-u.

Postać Józefa Kozaka zaprezentowali p. Stanisław Sypniewski oraz p. Aleksander Cimer. Wspomnieniami o koledze, podzielili się: wicestarosta powiatowy, sędzia piłkarski Andrzej Górecki oraz kolega z pracy Kazimierz Malina.

 

Eugeniusz Gramatyka

Eugeniusz Gramatyka – to Kalwarianin na stałe mieszkający w Poznaniu.

Pomimo, że prowadził skromne życie urzędnika, pracując etatowo jako kreślarz, był artystą malarzem. W wolnych chwilach po pracy malował w swojej pracowni, najczęściej pejzaże i kwiaty, czasem portrety. Malował również obrazy tematyczne, kompozycje abstrakcyjne i linearne. Wystawiał swoje prace w Poznaniu, dwukrotnie w Krakowie, Wrocławiu, raz w Warszawie, Łodzi i Olsztynie. Dziś okazuje się, iż ten pracujący w domowym zaciszu artysta, miał nam do powiedzenia bardzo wiele. Z szacunkiem i uznaniem odkrywamy jego dzieło.

Najważniejsze wydarzenia z jego życia przypomniała p. Krystyna Duda. Zdjęcia i reprodukcje prac przybliżyły i wzbogaciły jego postać.

 

 

{TPKZ}