W dzisiejszym dniu wierni uczestniczyli w kolejnych odsłonach Wielkiego Tygodnia, na które złożyły się sceny min. „Ostatnia Wieczerza”, „Pożegnanie z Apostołami”, „Modlitwa w Ogrodzie oliwnym”, „Pojmanie”. Tradycyjnie Ojciec Kustosz obmył stopy dwunastu apostołom występującym w Misterium.

Odegrana została misteryjna scena „Ostatniej Wieczerzy”, po której procesja pasyjna wyruszyła w kierunku Góry Oliwnej. Tam nastąpiło pojmanie Pana Jezusa.

Wielkoczwartkowe misterium zakończyła scena „Sądu Wieczornego” przy kaplicy „U Kajfasza”. Po niej, w pobliskim kościele Wieczernika była sprawowana Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

Tysiące wiernych przy wiosennej pogodzie podążało za Jezusem i Apostołami uczestnicząc w kolejnych etapach Męki Pańskiej znanych z Ewangelii: „Pożegnanie z Apostołami”, „Modlitwa w Ogrodzie oliwnym”, „Pojmanie”, „Przejście przez rzekę Cedron i Bramę Wschodnią do Jerozolimy”, „Sąd wieczorny u Annasza i Kajfasza” oraz „Zaparcie się Piotra”.

Zgromadzeni w skupieniu i uwadze wsłuchiwali się w Słowo Boże głoszone przy każdej ze stacji przy których zatrzymywał się pasyjny pochód. Ojcowie w swych kazaniach skupili się na siedmiu grzechach głównych, jaki są: Pycha, Chciwość, Nieczystość, Zazdrość, Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, Gniew, Lenistwo.

Podczas kalwaryjskiego misterium wierni nie tylko oglądają kolejne sceny z życia Chrystusa, ale przede wszystkim mocno je przeżywają.

Wielki Czwartek

Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Triduum Paschalne, Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa. Msza św. w tym dniu ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.

Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji. Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens.

Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie, nakazał apostołom: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

Wielki Piątek

W dniu jutrzejszym Wielkopiątkowe uroczystości rozpoczną się o świcie „Porannym sądem” przy kaplicy Kajfasza, a o ok. godz. 8.00 przy pałacu Piłata, pielgrzymi wysłuchają Dekretu oraz pasterskiego słowa Metropolity Krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza.