Fot. Tomasz Baluś

W dzisiejszym dniu wierni uczestniczyli w kolejnych odsłonach Wielkiego Tygodnia, na które złożyły się sceny min. „Ostatnia Wieczerza”, „Pożegnanie z Apostołami”, „Modlitwa w Ogrodzie oliwnym”, „Pojmanie”. Tradycyjnie Ojciec Kustosz obmył stopy dwunastu apostołom występującym w Misterium.

 

Odegrana została misteryjna scena „Ostatniej Wieczerzy”, po której procesja pasyjna wyruszyła w kierunku Góry Oliwnej. Tam nastąpiło pojmanie Pana Jezusa.

Wielkoczwartkowe misterium zakończyła scena „Sądu Wieczornego” przy kaplicy „U Kajfasza”. Po niej, w pobliskim kościele Wieczernika była sprawowana Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

Tysiące wiernych podążało za Jezusem i Apostołami uczestnicząc w kolejnych etapach Męki Pańskiej znanych z Ewangelii: „Pożegnanie z Apostołami”, „Modlitwa w Ogrodzie oliwnym”, „Pojmanie”, „Przejście przez rzekę Cedron i Bramę Wschodnią do Jerozolimy”, „Sąd wieczorny u Annasza i Kajfasza” oraz „Zaparcie się Piotra”.

Zgromadzeni w skupieniu i uwadze wsłuchiwali się w Słowo Boże głoszone przy każdej ze stacji przy których zatrzymywał się pasyjny pochód. Dzisiejszy dzień był też wyjątkowy, bowiem to właśnie dziś mija 10 lat od odejścia do Pana Jana Pawła II i słowa największego pielgrzyma kalwaryjskiego były przypominane przez Ojców w czasie kazań.

Jednym z tematów dominujących w Kościele w 2015 roku jest ogłoszenie przez polski parlament św. Jana Pawła II patronem tegoż roku. Z tej okazji, w czasie tegorocznego Odpustu Wielkiego Tygodnia, Ojcowie w kazaniach odwołują się do życia i nauki naszego Wielkiego Rodaka. Jednocześnie przywołujemy słowa hasła: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo jak mówił papież Benedykt XVI: Nawrócić się oznacza wierzyć, że Jezus oddał siebie za mnie umierając na krzyżu i że jako Zmartwychwstały żyje w tobie i we mnie.

Podczas kalwaryjskiego misterium wierni nie tylko oglądają kolejne sceny z życia Chrystusa, ale przede wszystkim mocno je przeżywają.

Wielki Czwartek

Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Triduum Paschalne, Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa. Msza św. w tym dniu ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.

Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji. Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens.

Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie, nakazał apostołom: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

Wielki Piątek

W dniu jutrzejszym Wielkopiątkowe uroczystości rozpoczną się o świcie „Porannym sądem” przy kaplicy Kajfasza, a o ok. godz. 8.00 przy pałacu Piłata, pielgrzymi wysłuchają Dekretu oraz pasterskiego słowa Metropolity Krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza.