Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni uchwalili stawki za wodę, podatki od nieruchomości i środków transportowych na 2016 rok. Większych zmian nie będzie.

Radni każdego roku ustalają nowe stawki lokalnych opłat jakie będą obowiązywały w kolejnym roku i właśnie na ostatniej Sesji uchwalono te stawki.

Większych zmian nie będzie i opłaty utrzymują się na poziomie z bieżącego roku. Podatki od nieruchomości pozostały na niezmienionym poziomie, podobnie jak opłaty za środki transportowe.

Największe zmiany pojawiają się w opłatach za odprowadzanie ścieków i tak dla gospodarstw domowych odprowadzenie ścieków  za m3 wyniesie 6,10 zł – było 5,56 zł, a dla firm odprowadzanie ścieków za  m3  wzrośnie z 6,45 zł do 8,07 zł.

Stawka ma za m3 wody do odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych pozostaje na tym samym poziomie – 5,13 zł, a dla firm woda będzie tańsza o 10 groszy i będzie kosztować 8,19. Opłata abonamentowa zostanie obniżona do 10,99 zł wcześniej było 12,45 zł.

Niestety ceny wody na dostarczanej do gminy Kalwaria Zebrzydowska, należą do najwyższych w Małopolsce i do jednych z najwyższych w całej Polsce o czym doskonale tym od lat doskonale wiedzą mieszkańcy.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska każdego roku dopłaca z własnego budżetu około 1,5 mln złotych spółce wodnej do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 

 

Opłaty i stawki  w 2016 roku

Stawki za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków

 • Gospodarstwa domowe
 • woda za m3 –  5,13 zł
 • odprowadzenie ścieków  za m3 – 6,10 zł  – było 5,56 zł
 • Pozostali odbiorcy – działalność  gosp. , firmy
 • woda za m3 8,19 zł – było 8,29 zł
 • odprowadzenie ścieków  m3 – 8,07 było – 6,45 zł

Nowe stawki podatku od nieruchomości

 • budynki mieszkalne – od 1 m kw. – 0,62 zł
 • budynki związane z prowadzeniem działalności gosp. – 16,50 zł
 • garaże wolnostojące –  5,00
 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,88 zł

Środki transportowe

 • samochody o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony – 688 zł
 • samochody o dopuszczalnej masie całkowitej od 5,5 do 9 tony – 866 zł