II wojna światowa oraz polskie podziemie niepodległościowe na terenie gminy Brzeźnica były przedmiotem konferencji historycznej w Brzeźnicy, którą zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie.

Wydarzenie wpisało się w obchody 76. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa IPN, którą do 15 listopada 2015 r. będzie można oglądać w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy.

Plansze prezentują akcję „Burza”, którą organizowała Armia Krajowa w 1944 roku.  Ponadto można podziwiać unikatowe eksponaty z czasów wojennych z terenu gminy Brzeźnica w tym: 182 opaski AK przygotowane do powstania w ramach akcji „Burza”; jedwabne bluzki uszyte ze spadochronu amerykańskiego samolotu, który eksplodował nad Zygodowicami, Wyźrałem i Tłuczanią 13 września 1944 r. Konferencja była też okazją do kupienia książek wydanych przez IPN w promocyjnych cenach.

W przerwie pomiędzy wykładami można było skosztować m.in. tortu chlebowego – laureata I miejsca w konkursie Małopolski Smak 2015 r. w kategorii „Jak u Mamy”. Specjał przygotowały panie z KGW w Wyźrale.

W konferencji udział wzięli: Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, członkowie Zarządu Rady Powiatu Wadowickiego Eugeniusz Kurdas i Franciszek Żmuda (sołtys Marcyporęby), prezes Fundacji Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie Adam Roliński, radna Rady Gminy Brzeźnica Ewa Bartosz, sołtys Kossowej Janusz Marek, mieszkańcy gminy Brzeźnica, goście z Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicy, redaktor Bogdan Szpila z ,,Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, Ewa Słania nauczyciel SP w Marcyporębie, Teresa Paździor nauczyciel SP w Sosnowicach, delegacja uczniów gimnazjum w Brzeźnicy wraz z nauczycielami Marzeną Woźniak i Zenonem Piotrowskim, bibliotekarki z bibliotek publicznych w gminie Brzeźnica.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i gościom, którzy brali udział w konferencji i odwiedzili Spichlerz Książki w Brzeźnicy. Dziękujemy za refleksje i dopowiedzenia, które płynęły od publiczności, m.in. od: Mirosławy Wadowskiej, Teresy Paździor, Krzysztofa Gramatyki, Ewy Słani, Stefana Morka, Adama Rolińskiego, Magdaleny Kajzar. Szczególne podziękowania należą się panu Andrzejowi Wasikowi, który udostępnił wiele eksponatów do wystawy i służył pomocą w jej przygotowaniu. Słowa uznania kierujemy do dra Dawida Golika kierownika Referatu Edukacji Publicznej IPN w Krakowie za pomoc w organizacji konferencji – mówi Wiesława Jarguz

Plany na przyszłość obejmują rozszerzenie prezentowanych tematów i wydanie publikacji. Wojenna historia zostanie opisana, a zapomniani żołnierze niezłomni przywróceni do zbiorowej pamięci.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Dyrektor IPN Odział w Krakowie Marek Lasota,
Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos.

 

{Wiesława Jarguz – gminnabiblioteka.brzeznica.pl}