Szlachetna Paczka to akcja pomocy potrzebującym.  Obecnie poszukiwani są wolontariusze, także w naszym regionie. Nie każcie się szukać, zgłaszajcie się !

Projekt nie mógłby odbyć się bez  zaangażowania Wolontariuszy. Aby nim zostać wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.superw.pl

Podobnie jak w poprzednich latach także w Kalwarii zebrzydowskiej odbędzie się kolejna edycja Szlachetnej Paczki, która obejmie swym zasięgiem gminę Kalwaria Zebrzydowska i okolice.

My nadal poszukujemy wolontariuszy. Dlaczego jeszcze się nie zalogowałeś ? Wejdź na www.superw.pl w region Kalwaria Zebrzydowska. To już ostatni moment! Z nami przeżyjesz niezapomnianą przygodę i przy tym sprawisz radość innym –zachęcają do udziału w tej akcji młodzi

Praca wolontariusza polega głównie na kontakcie z rodzinami żyjącymi w niezawinionej biedzie, które potrzebują wsparcia, rozmowę z nimi przygotowanie paczki i dostarczenie jej do poznanej wcześniej rodziny.

Szlachetna Paczka jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie.

W tym roku Szlachetna Paczka jest organizowana piętnasty raz. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA obdarowała 30 ubogich rodzin.

Dzisiaj projekt Szlachetnej Paczki ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polce łączy działania setek tysięcy osób. Tylko w 2014 roku Paczka połączyła niemal 1 000 000 Polaków! W tej edycji Paczka dotrze do ponad 600 rejonów na terenie całej Polski!

Młodzi z Kalwarii Zebrzydowskiej także rozpoczęli już przygotowania, teraz właśnie szukają wolontariuszy, ich pracę można tez śledzić na FB – Szlachetna Paczka Kalwaria Zebrzydowska