Spokojnie, tak wyglądały gminne ćwiczenia taktyczno-bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „CEDRON 2016”. Organizatorem ćwiczeń był Komendant Miejsko-Gminny OSP.

W ćwiczeniach przeprowadzonych 4 kwietnia zainscenizowano wypadek drogowy oraz wyciek rody do rzeki Cedron. W ćwiczeniach udział brało 11 zastępów z OSP oraz zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach.

Miejscem ćwiczeń były mosty na rzece Cedron w Brodach. Celem ćwiczeń było: likwidacja skutków wypadku drogowego, w tym udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz likwidacja skutków wycieku substancji ropopochodnych na rzece.

Obserwatorami ćwiczeń byli: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, insp. ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta Sławomir Gołota, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Zw. OSP Tadeusz Chrostek.

 

{Foto: kalwaria-zebrzydowska.pl}