W poniedziałek w  Sanktuarium Kalwaryjskim miała miejsce  uroczysta promocja III części Albumu zatytułowanego „Wszystko dzięki Bożej Opatrzności”, który jest poświęcony osobie i pasterskiej misji J.E. Ks. Kard. Mariana Jaworskiego, Metropolity Seniora Archidiecezji Lwowskiej.

Ksiądz Kardynał przewodniczył Mszy św. w bazylice o godz. 13.00.  W uroczystości wziął również udział Ks. Kard. Franciszek Macharski, Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej oraz Ks. Bp Marian Buczek z Ukrainy.

Słowa powitania oraz specjalne Słowo Boże skierował do Wszystkich zgromadzonych na uroczystości O. Azariasz Hess, Kustosz Sanktuarium. 

O godz. 15.30 wysłuchano w bazylice fragmentów Oratorium w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II, a o godz. 16.30 w Sali Papieskiej miało miejsce spotkanie promujące wspomniany Album.

{Foto:kalwaria.eu}

Długo czekaliśmy na monografię o kard. Marianie Jaworskim, który ze Lwowa wyjechał jako kleryk, by powrócić do niego jako kardynał, metropolita lwowski. Publikacja ukazała się w tym roku, a napisana została przez prof. arch. Zenona Błądka, który w latach 1993-2008 ściśle współpracował z Metropolią Lwowską.

Jest on autorem kilku opracowań architektoniczno-urbanistycznych, m.in. Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie-Brzuchowicach, Domu Arcybiskupów we Lwowie, Ośrodka Oazowo-Pobytowego w Jaremczy i in.

Przez dwadzieścia lat dane mi było być pomocnym w części technicznej w realizowaniu przez Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego misji polegającej na odbudowie historycznych struktur Metropolii Lwowskiej – pisze prof. Zenon Błądek we wstępie „Od Autora” do tego solidnego 440-stronicowego opracowania Dzięki Niemu mogłem poznać heroizm ludzi tam działających, jak również bardziej zrozumieć poczucie braku Boga w życiu społecznym i głodu duchowego powodowanego brakiem kapłanów. Mając przez kilkanaście lat możliwość bliskiego poznania Jego Eminencji Ks. Kardynała Jaworskiego nie tylko jako kapłana oddanego sprawom Boga i Kościoła, niedoścignionego czciciela Matki Boskiej Kalwaryjskiej i nad wyraz skutecznego w działaniu organizatora, ale również jako człowieka o wyjątkowych cechach osobowych.

Ta współpraca pomogła głębiej zrozumieć sens Jego słów: Kto sieje, ten i zbiera”. „Trafnie został nadany temu albumowi tytuł «Na drogach Opatrzności», odnoszący się do fragmentarycznego ujęcia dziejów Kościoła po drugiej wojnie światowej, ujmując w niej moją drogę do kapłaństwa w Polsce, a po 1991 roku dalszą działalność duszpasterską na Ukrainie” – napisał w pierwszym zdaniu „Przedmowy” do tego dzieła kard. Marian Jaworski.

Zauważa w niej, że w latach 50. minionego stulecia zderzyły się dwie wartości: duchowo-chrześcijańska i materialistyczno – ateistyczna, które zdecydowały o losach naszego narodu. Ogromną rolę w walce o chrześcijańską tożsamość odegrała postawa hierarchów Kościoła: kard. Adama Sapiehy, kard. Stefana Wyszyńskiego, abp. Eugeniusza Baziaka, abp. Antoniego Baraniaka, kard. Karola Wojtyły, abp. Ignacego Tokarczuka i wielu innych, a także ośrodki kultu maryjnego: Jasna Góra w Częstochowie, Sanktuaria – w Kalwarii Zebrzydowskiej, Matki Bożej Piekarskiej, Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie i in. Wielkim wydarzeniem w skali światowej był też pontyfikat papieża Jana Pawła II.

W pierwszym rozdziale „Lwowskie początki” poznajemy rodziców i rodzeństwo Mariana Jaworskiego, jego lata nauki szkolnej we Lwowie, prymat ministrantury nad organizacją pionierską, jego przeżycia związane z okupacją, zdanie matury i wstąpienie do Lwowskiego Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego.

W rozdziale drugim „Kalwaria Zebrzydowska – okres studiów i formacji” ukazane zostały lata życia, duchowej formacji Mariana Jaworskiego od momentu przeniesienia – w wyniku prześladowań komunistycznych władz – Seminarium Duchownego we Lwowie w 1945 r. do klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej do otrzymania święceń kapłańskich z rąk abp. Eugeniusza Baziaka w 1950 r. i likwidacji tego seminarium.

Kolejne rozdziały poświęcone są pracy duszpasterskiej ks. Mariana Jaworskiego w Baszni Dolnej, Poroninie i Krakowie oraz pracy naukowej na różnych uczelniach katolickich, aż do czasu objęcia stanowiska rektora w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W maju 1984 r. Jan Paweł II wyniósł ks. prof. Mariana Jaworskiego do godności biskupiej, ustanawiając go administratorem apostolskim Archidiecezji w Lubaczowie. Było to siedem „tłustych lat” dla tej najmniejszej archidiecezji w Polsce, zakończone wizytą papieża Jana Pawła II w czerwcu 1991 r. w tym mieście.

O dokonaniach materialnych i duchowych Biskupa na tym skrawku Polski pisze autor opracowania w rozdziale „Archidiecezja Lwowska w Lubaczowie”. Kolejnym wielkim dokonaniem bp. Mariana Jaworskiego były wizyty duszpasterskie na Ukrainie, przygotowujące fundament pod wskrzeszenie struktur kościelnych w tym kraju. Papież Polak mianował bp Jaworskiego w styczniu 1991 r. arcybiskupem metropolitą lwowskim.

Jak odradzał się Kościół na tym terenie, jakie owoc wydała wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Kijowie i we Lwowie w 2001 r. dowiadujemy się z rozdziału „Odnowa Metropolii Lwowskiej”. Jeden z rozdziałów nosi tytuł „Ksiądz Kardynał Marian Jaworski – człowiek, kapłan i naukowiec” a inny „Powroty ks. Mariana Jaworskiego i ks. Karola Wojtyły do Matki Bożej Kalwaryjskiej”. Pracę tę kończy rozdział pt. „Pamięć o Janie Pawle II” i „Posłowie”.

Tekst ilustrowany jest archiwalnymi zdjęciami, a jest ich ponad 800. Tak, to nie pomyłka, a fakt. W pracy jest dużo dokumentów Ojca Świętego Jana Pawła II adresowanych do kard. Mariana Jaworskiego, które podnoszą wartość historyczną tego opracowania.

 

Zenon Błądek, „Na drogach Opatrzności. Wspomnienia o życiu i działalności Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego na tle wydarzeń Kościoła po 1945 roku, Lwów-Kalwaria Zebrzydowska – Kraków – Lubaczów – Lwów”, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna ADAM, Puszczykowo – Kraków – Warszawa 2013, ss. 440.

{Tekst: niedziela.pl}