W gminie Kalwaria Zebrzydowska trwa proces wymiany starych nieekologicznych pieców tzw. „kopciuchów” na nowoczesne ekologiczne piece. Jak na razie wymieniono ich 63, w 2017 roku Urząd Miasta planuje kontynuować akcję wymiany kotłów. 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie dotację w wysokości 192.410,65 zł na wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, spełniające wymogi zawarte  w regulaminie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Wkład własny Gminy stanowiła kwota w wysokości 169.800  złotych.

Mieszkańcy którzy zdecydowali się wymienić  stare piece  podpisali stosowne umowy i otrzymali dofinansowanie. Z końcem roku nastąpiło ich rozliczenie i finalizacja całej operacji. W trakcie trwania akcji do tej pory zostało wymienionych 63 pieców węglowych – informuje Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej 

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty  wraz z pracownikami referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta odwiedził mieszkańców, którzy zdecydowali się skorzystać z programu wymiany nieekologiczntych pieców.

W konsekwencji beneficjenci Programu PONE zlikwidowali  63  nieeekologiczne piece i kotły węglowe i w ich miejsce zamontowali:  49  kotły ekologiczne na  ekogroszek klasy V, 10 kotłowni  gazowych, 1 kotłownie ekologiczną na biomasę klasy V.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w 2017 roku planuje kontynuować akcję wymiany kotłów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na wymianę kotłów i modernizację kotłowni.  Wstępne zapisy mieszkańców na 2017 rok rozpoczną się w styczniu.