Kalwaryjski Alarm Smogowy przeprowadzi własne pomiary zanieczyszczenia powietrza – pyłu zawieszonego, a jego wyniki  dostępne będą online, czyli od ręki w Internecie. Natomiast pełne dane ze stacji niedawno uruchomionej na rynku przez urzędników  będą w lipcu.

Tym sposobem grupie mieszkańców uda się sprawniej  przeprowadzić pomiary  zanieczyszczeń powietrza niż sztabowi urzędników z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W pierwszej połowie lutego 2016 r. przeprowadzimy w Kalwarii własne pomiary szkodliwego pyłu zawieszonego PM10. Pyłomierz wypożyczony od Polskiego Alarmu Smogowego da nam obraz dobowych zanieczyszczeń tego szkodliwego dla zdrowia pyłu, a wyniki pomiarów będą dostępne online przez 2 tygodnie na naszej stronie na FB – informuje Aleksandra Ślusarczyk z Kalwaryjskiego Alarmu Smogowego

 Pyłomierz zlokalizowany zostanie w okolicach ul. Zjednoczenia i ul. Stolarskiej.

Jak tłumaczą przedstawiciele Kalwaryjskiego Alarmu Smogowego Akcja ma być alternatywą dla pomiarów prowadzonych przez WIOŚ na rynku w Kalwarii.

Kalwaryjski Alarm Smogowy na FB – Kalwaryjski Alarm Smogowy 

W piątek urzędnicy spotkali się przy stacji pomiarów jakości powietrza, poinformowano, że badania będą odbywały się  w seriach 2 razy po 2 tygodnie na kwartał łącznie 16 tygodnie.

Pierwsze wyniki pomiarów będą udostępnione w terminie do końca lutego. Dla dwutlenku siarki – wynik w tej grupie uzyskiwany przez staję najszybciej i pyłu zawieszonego PM10 będziemy mieć około 1,5 miesiąca od rozpoczęcia pracy mobilnej stacji. Natomiast wyniki właściwe dla wszystkich parametrów zostaną przedstawione po 6 miesiącach – informuje Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

  • Tomek Kaczanowski

    Jak się chce, to się da. Proste.

  • archeolog

    Trza być habilitowanym inżynierem, aby zadowolić się półrocznym oczekiwaniem na wyniki. Byle do 7 i 8 kadencji. Zresztą sarkofag na rynku już jest, a nie tylko w Moskwie Lenin musi być wiecznie żywy.