strefa4

O możliwości skorzystania z dofinansowania dla małych i średnich firm, o możliwości utworzenia w gminie Kalwaria Zebrzydowska Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawiano podczas spotkania na jakie zaprosił burmistrz Augustyn Ormanty przedsiębiorców.


Podczas spotkania przedsiębiorcy, głównie rzemieślnicy z branży stolarskiej i szewskiej mogli dowiedzieć się o możliwościach pozyskania środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2015-2020.

Na spotkaniu z przedsiębiorcami obecni byli Wicewojewoda Małopolski Wojciech Szczepanik, prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Wiesława Kornaś – Kita, przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miasta, radni i grupa przedstawicieli firm z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Pojawił się zamysł, koncepcja utworzenia na terenie miasteczka Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wiedza z dziś zmobilizuje nas do działania a dzięki naszej wspólnej kreatywności będzie możliwość rozwoju i powodzenia inicjatywy – mówił burmistrz Augustyn Ormanty

Zaproszeni goście przekazali przedsiębiorcom informacje dotyczące możliwości wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw mówili o dostępnych programach, większość z tych projektów to instrumenty zwrotne czyli pożyczki, o które firmy mogą się starać a ich oprocentowanie jest na niskim poziomie i można je otrzymać na okres do 5 lat.

Natomiast dotacje związane są z innowacyjnością, pozyskane środki można przeznaczać na zakup nowych maszyn i urządzeń.

Jak tłumaczył przedstawiciel z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach nowej perspektywy finansowej Małopolska otrzymała 3 mld euro, z tego do dyspozycji MCP będzie 314 mln euro. MCP w ramach MRPO, wsparcie będzie udzielane na projekty badawczo-rozwojowe, infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz poprzez bony innowacyjne.

Największe zainteresowanie przedsiębiorców wywołała możliwość utworzenia na terenie gminy Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mówiła o tym Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego, wymieniała ona zalety funkcjonowania takich stref dając za przykład Zator i Niepołomice, min. te strefy obsługuje właśnie Krakowski Park Technologiczny. Firmy inwestujące na terenie takich stref są zwolnione z podatków, a dodatkowym plusem dla lokalnej społeczności są nowe miejsca pracy.

Okazuje się, że władze Kalwarii poczyniły pierwsze starania o utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej, by taka strefa powstała w pierwszej kolejności samorząd musi zadbać o odpowiednie tereny , a radni muszą podjąć odpowiednie uchwały. Pojawiają się już pierwsze propozycję gdzie taka strefa mogła by zostać utworzona.

Na zakończenie spotkania przedsiębiorcy i rzemieślnicy, którzy funkcjonują na lokalnym rynku od wielu lat wiele gorzkich ale zasadnych słów, przekazali Wojewodzie, właściciele firm skarżyli się na wysokie podatki jakie państwo na nich nakłada.

Jeden z przedsiębiorców poskarżył się na jednego z kierowników z poprzedniej ekipy rządzącej, jak mówił ten przedsiębiorca za sprawą byłego już kierownika błędne decyzje środowiskowe zablokowały dużą inwestycję jaką przedsiębiorca chciał realizować, tym problem mocno zainteresował się Wojewoda.

Przedsiębiorcy z Kalwarii przekazali też Wojewódzkie Małopolskiemu, bardzo prosty przekaz „niech państwo nam nie przeszkadza”.