W gminie Stryszów w dniach 4-18 stycznia 2016 r. Fundacja Planeta we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym przeprowadziła pomiar jakości powietrza w Stryszowie, Zakrzowie i Dąbrówce. Wniosek jest jeden jest fatalnie.

Okazuje się, że z powietrzem w Zakrzowie, Stryszowie i Dąbrówce jest nie mniej zanieczyszczone niż w Krakowie i Skawinie

To jest przerażające. Nikt nie mówi o smogu na terenach wiejskich. Nie prowadzi się badań, więc powszechnie przyjmuje się, że smogu nie ma. Natomiast wyniki naszych pomiarów potwierdzają nasze wcześniejsze przypuszczenia, że problem niskiej emisji jest na terenach wiejskich bardzo poważny – mówi Zofia Pasternak-Wietrzna z Fundacji Planeta

Wyniki są zatrważające. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 wielokrotnie przekraczają normę i są wyższe niż poziomy zarejestrowane w tym samym czasie w Krakowie i Skawinie. Powietrze w Gminie Stryszów jest więc gorszej jakości niż w miastach! Jedynie w dni wietrzne powietrze spełnia normy.

Pomiarów dokonano w samym środku sezonu grzewczego w dni mroźne, a także w takie z dodatnimi temperaturami w ciągu dnia, przy pogodzie wietrznej i bezwietrznej. Stryszów jest typową małopolską gminą wiejską, tak więc uzasadnione jest stwierdzenie, iż podobny problem dotyczy innych miejscowości w całej Małopolsce – informuje Urząd Gminy w Stryszowie 

Przedstawicielka Fundacji Planeta zaznacza, że w badaniu nie chodziło o to, by wskazać Stryszów jako miejsce, gdzie jest zanieczyszczone powietrze.

To próbka, taki sam problem jest w wielu wsiach Małopolski i chodziło o zwrócenie uwagi na to, że smog dławi nie tylko małopolskie miasta i miasteczka, ale też wsie – mówi Zofia Pasternak-Wietrzna. 

Gmina Stryszów przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Umożliwi on pozyskanie dotacji na wymianę kotłów. Do tego konieczne jest odpowiednie nastawienie mieszkańców oraz współpraca.

Szczegółowe wyniki pomiarów dostępne są w raporcie sporządzonym przez Fundację Planeta.

RAPORT Z POMIARÓW JAKOŚCI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI PYŁU PM10 WYKONANYCH NA TERENIE GMINY STRYSZÓW W OKRESIE ZIMOWYM (04-18.01.2016R.) – POBIERZ PDF

Przyczyną zanieczyszczenia powietrza są w głównej mierze domowe kotły na paliwa stałe, które emitują zanieczyszczenia. Wystarczy wyjść na zewnątrz i popatrzeć, co wydostaje się z komina. Kłęby dymu przeróżnej barwy to nie jest normalny stan rzeczy. Problem wynika nie tylko ze złych kotłów, ale także z rodzaju paliwa. Dodatkowo, część mieszkańców nadal spala śmieci i odpady często późnym wieczorem, kiedy „nie widać”. Płyta wiórowa, lakierowane drewno, odpady szewskie oraz plastik to nie jest paliwo! Wszystko to nie ginie w kosmosie, tylko wraca do nas – dodają urzędnicy ze Stryszowa

 

Gmina Stryszów na swojej stronie ostrzega:

PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA DOTYCZY NAS WSZYSTKICH, PONIEWAŻ WSZYSCY PONOSIMY KONSEKWENCJE ŻYCIA W SMOGU.

A są one bardzo poważne:

  • infekcje dróg oddechowych, alergie, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc,
  • zawał, niewydolność układu krążenia, udar mózgu,
  • problemy z pamięcią i koncentracją, alzheimer,
  • niepokój, stany depresyjne,
  • bezpłodność, przedwczesne porody, wady płodu, obniżenie ilorazu inteligencji dzieci.
  • CHOROBY NOWOTWOROWE

Duża liczba zachorowań na nowotwory w ostatnich latach nie jest przypadkowa.

W Małopolsce co godzinę diagnozowany jest nowotwór złośliwy, a na skutek zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera w Polsce ok 45 000 osób.

 

  • Stanisław

    to są brednie , herezja informacje dla niemyślących