W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Burmistrza, urzędników z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego, rozmawiano o dalszych działaniach na rzecz powstania w Kalwarii Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Po raz pierwszy o powstaniu strefy mówiono w kwietniu 2014 roku  podczas spotkania przedsiębiorców z ówczesnym Wicewojewodą Małopolskim Wojciechem Szczepanikiem, prezesem Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Wiesława Kornaś – Kita i przedstawicielami Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Następnie w lipcu zrobiono pierwszy krok by w Kalwarii Zebrzydowskiej powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna. Radni wyrazili zgodę aby na ten cel przeznaczyć 2,4 ha gruntów gminnych. Kolejnym ruchem było złożenie do SSE odpowiednich wniosków we wrześniu 2015 r.

Urząd Miasta zabiega o utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, magistrat informuje, że w dniu 16 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego zarządzającego Krakowską Specjalna Strefą Ekonomiczną – P. Mariolą Kocon – Dyrektorem Działu Prawnego i P. Marcinem Nalepą.

Spotkanie dotyczyło dalszych działań Krakowskiego Parku, związanych z realizacją wniosku o włączenie nieruchomości położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej do SSE, który to wniosek Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła we wrześniu 2015 r. – informuje Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

Firmy inwestujące na terenie takich stref są zwolnione z podatków, a dodatkowym plusem dla lokalnej społeczności są nowe miejsca pracy.

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej miałaby powstać wzdłuż ulicy Jagiellońskiej od Łojkówki do placu zabaw.

Decyzję o utworzeniu strefy podejmuje ostatecznie minister gospodarki, a wcześniej zgodę muszą wyrazić też władze wojewódzkie.

Krakowska specjalna strefa ekonomiczna obejmuje obecnie obszar ponad 700 hektarów. Jest położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Krakowska SSE składa się z 27 podstref znajdujących się na obszarze 25 gmin.

  • Kalwarianin

    nie znam się na tym, więc nie wiem jak idzie taki wniosek ale mam nadzieje ze strefa już w tym roku 😉

  • Kim

    A przed kolejnymi wyborami zdołamy wbić pierwszą łopatę pod drogę dojazdową, o ile urzędnicy zakończą papierologię.