W sobotę, 10 listopada 2018 roku, w przeddzień 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się gala podsumowująca projekt „Historia jest kobietą”, realizowany tego roku przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Gala odbyła się o 17:00 w sali widowiskowej CKSiT i zgromadziła uczestników i partnerów projektu, zrealizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Podczas gali publiczność zobaczyła prezentację podsumowującą działania projektowe, a uczestnicy konkursów plastycznego i literackiego otrzymali nagrody.

Po rozdaniu upominków można było oglądać wystawę prac konkursowych, czyli portrety słynnych Polek, fragmenty prac literackich opisujących jeden dzień z życia inspirującej Polki i fragmenty wywiadów z mieszkankami gminy. Uczestnicy gali otrzymali pamiątkowe plakietki z logiem projektu. Ostatnim punktem wieczoru był koncert Kapeli Hanki Wójciak, podczas którego sala wypełniła się po brzegi.

Projekt „Historia jest kobietą” zakładał realizację cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska dotyczących 100. rocznicy nadania kobietom w Polsce praw wyborczych.

Zaplanowane wydarzenia to: konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla młodzieży z zakresu historii mówionej, przeprowadzenie przez młodzież wywiadów z kobietami z Gminy Kalwaria Zebrzydowska – opracowanie i udostępnienie zebranego materiału badawczego, organizacja otwartego spotkania z badaczką historii kobiet dla seniorów i dorosłych mieszkańców gminy, międzyszkolny turniej wiedzy na temat słynnych Polek, wystawa poprojektowa i koncert upamiętniający 100. rocznicę nadania kobietom w Polsce praw wyborczych.