Nowy zbiornik ma zmniejszyć ryzyko potencjalnych przerw w dostawie wody dla  mieszkańców, zbiornik  przeszedł już pierwszy sprawdzian. Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Barwałdzie Średnim prowadzona była od lutego. Inwestor przygotował filmik obrazujący jak ten zbiornik powstawał.

Nowy zbiornik ma pojemność ok. 1000 m3, będzie miał na celu zwiększenie wydajności pompowni poprzez zabezpieczenie dodatkowej ilości wody, co w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości i ciągłości dostaw wody w okolicy oraz zmniejszy ryzyko potencjalnych przerw w dostawie wody do mieszkańców.

Zbiorki został uruchomiony z końcem czerwca, wodociągi informują że przy okazji ostatnich upalnych dni lipca przeszedł niejako chrzest bojowy i zdał swój pierwszy egzamin pomyślnie.

W miesiącu lutym przygotowano teren budowy, wykonano płytę denną oraz część rurociągów technologicznych. W marcu ustawiono z prefabrykatów zbiornik o pojemności ok. 1000 m3., następnie dokonano montażu stropu oraz budowę komory zasuw, zbiornik został docieplony i włączony w istniejący układ.

Jak powstawał obiekt możemy zobaczyć na filmiku przygotowanym przez inwestora.

MZWiK Sp. z o.o w trybie przetargu nieograniczonego, w styczniu br. Wyłonił wykonawcę inwestycji pn. Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm: TMT Wadowice Spółka Jawna, Stanisław Kwaśny, Mariusz Jasiński, Jacek Stecko; 34-100 Wadowice, ul. Adama Mickiewicza 27 oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ZUBEK” Antoni Zubek; 34-100 Wadowice, ul. Jana Iwańskiego 30.

W październiku ubiegłego roku MZWiK Sp. z o.o podpisał umowę na podstawie, której inwestycja ma szansę otrzymać ponad 600 tys. zł dotacji na budowę zbiornika. Całkowity koszt inwestycji to 918 tys. zł.