Konwent Ojców Bonifratrów z Zebrzydowic otrzymał nowego busa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, które korzystają z pomocy DPS Zebrzydowice i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pracownicy z Domów Pomocy Społecznej, spotkali się wczoraj w Zebrzydowicach w Dniu Pracownika Socjalnego.

Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w klasztorze p.w. św. Floriana. Po niej ksiądz Tomasz Szarliński poświęcił przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych samochód marki Ford.

Auto zakupiono dzięki wsparciu m.in. Powiatu Wadowickiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie części artystycznej swoje umiejętności taneczne zaprezentowały podopieczne Domu Pomocy Społecznej Sióstr Nazaretanek z Wadowic, a także mieszkańcy DPS i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach, którzy w krótkim montażu słowno-muzycznym przedstawili życie św. Jana Bożego – założyciela zakonu bonifratrów.

Na zakończenie spotkania Starosta Bartosz Kaliński oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Pindel-Polaszek wręczyli okolicznościowe podziękowania.

Otrzymali je dyrektorzy placówek pomocy społecznej podlegających Powiatowi Wadowickiemu, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek z Powiatu Oświęcimskiego.

Dobry człowiek jest jak świeca – sam się wypala, ale  swoim ciepłem ogrzewa innych – mówił Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński

{Foto: powiat.wadowice.pl}