zo5

Ciała doradcze jakim są Zarządy Osiedla zostały skompletowane, osoby w nich zasiadające mają opiniować pomysły władzy, są już pierwsze plany, a najważniejsze z nich to zielony parking, przebudowa ul. 3 maja, przebudowa skrzyżowania i budowa ronda przy ul. Jagiellońskiej z ul. Św. Floriana.

 

Przed miesiącem w gminie Kalwaria Zebrzydowska przeprowadzono wybory do rad sołeckich i zarządów osiedli. Wybory nie spotkały się z większym zainteresowaniem w samej Kalwarii głosowało niespełna 10 % mieszkańców.

W wyborach do na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 1 Tadeusz Stela otrzymał 89, Sławomir Torbus – 42 głosy, a Grażyna Wojcieszak – 29. W wyborach na Przewodniczącego Zarządu nr 2 była tylko jedna kandydatura – Mariola Kachnic, a do zarządu osiedla nr 1 na 12 miejsc startowało 13.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Osiedla nr 1 jaki 2 spotkały się na pierwszym posiedzeniu, wybrano też zastępców Przewodniczącego w jedynce to Bożena Warmuz, a „2” Ewa Marcowska.

W „jedynce” nie obyło się bez zamieszania podczas głosowania po dość długiej przerwie jednak uporano się i ostatecznie wybrano zaszepcę Tadeusza Steli, nowo wybrani członkowie odebrali też zaświadczenia potwierdzające wybór.

Jak wiemy Zarządy Osiedla są jedynie ciałem doradczym dla Rady Gminy i Burmistrza, zapewne też na tych spotkaniach obecni byli radni kalwaryjscy jak i burmistrz Augustyn Ormanty. Radni jak i burmistrz deklarują dobrą współpracę i liczne konsultacje w podejmowanych decyzjach.

Liczę na partnerską współpracę i dialog, różnimy się miedzy sobą ale podejmujmy wspólnie dobre decyzję – mówił burmistrz Augustyn Ormanty

Podczas pierwszego spotkania burmistrz przedstawił plany na najbliższe miesiące można było usłyszeć znane już wcześniej palny ale i dowiedzieć o nowych.

Burmistrz powtórzył znane już większości pomysły na najbliższe miesiące można było też usłyszeć o planowanym remoncie ulicy 3 maja, stworzeniu zielonego parkingu, przebudowie skrzyżowania i budowa ronda przy ul. Jagiellońskiej z ul. Św. Floriana, a priorytetem pozostaje sprawa ochrony powietrza i kanalizacja miasta

Z nowych pomysłów to systematyczna wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED i tutaj Zarządy Osiedli mają złożyć propozycję, od których ulic należy zacząć wymianę. Inna propozycja to pomysł i prośba o dofinansowanie profesjonalnego doświetlenia kościoła parafialnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zarządy Osiedli spotykają się zazwyczaj raz na miesiąca, najbliższa Sesja odbędzie się 18 czerwca.