CBA dokonała zatrzymania 5 osób w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnieniem przestępstw karnych i karnoskarbowych. Wśród zatrzymanych znajdują się również mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej, którym zarzuca się popełnienie przestępstw związanych z działalnością tej grupy przestępczej.

Wśród zatrzymanych jest dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej – Dominik S., Witold K., którzy oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszą zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, wystawionych na różne podmioty gospodarcze i udzielenia pomocy innym osobom w narażeniu na uszczuplenie podatku VAT, w tym:

  • zarzuty wobec Dominika S. dotyczą 189 faktur VAT oraz pomocy w narażeniu na uszczuplenie podatku VAT w kwocie 1.494.008,00 złotych,
  • zarzuty wobec Witolda K. dotyczą 69 faktur VAT oraz pomocy w narażeniu na uszczuplenie podatku VAT w kwocie 2.182.332,00 złotych.

Popełniali przestępstwa związane z działalnością grupy

Wśród zatrzymanych są również trzy osoby, którym zarzuca się popełnienie przestępstw związanych z działalnością tej grupy przestępczej.

Jacek A., Robert T. i Beata T. usłyszą zarzuty dotyczące  użycia w dokumentacji księgowej i wykazania w deklaracjach podatkowych VAT-7, wystawionych 10 faktur VAT oraz narażenia podatku VAT na uszczuplenie w kwocie 105.705,00 złotych.

Po przeprowadzeniu czynności dowodowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego grupa działała w okresie od 2013 do 2016 roku, w Jarosławiu, Krakowie i innych miejscowościach na terenie całego kraju. Zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, polegających na wyłudzeniu podatku VAT poprzez tworzenie fikcyjnej dokumentacji kupna-sprzedaży towarów oraz przestępstw skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT w celu obniżenia podatku należnego i spowodowania uszczupleń należności publicznoprawnych wielkiej wartości.

Fikcyjne faktury wykorzystywane do wystawiania dokumentów TAX-FREE

Z poczynionych w toku śledztwa ustaleń wynika, że fikcyjne faktury VAT, które zostały wprowadzone do obrotu gospodarczego były następnie wykorzystywane do wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów TAX-FREE, celem wyłudzenia podatku VAT przez szereg objętych postępowaniem podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju.

Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo ma rozwojowy charakter i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa