Archidiecezja Krakowska ogłosiła zmiany na stanowiskach proboszczów. Ksiądz Zbigniew Kaleciak zwolniony został z urzędu proboszcza parafii św. Jana Kantego w Stryszowie i mianowany proboszczem parafii MB Pocieszenia w Budzowie.

Ksiądz Zbigniew Kaleciak od 1 lipca nie będzie już sprawował urzędu proboszcza parafii św. Jana Kantego w Stryszowie.

Nowym proboszczem w Stryszowie zostanie ks. Grzegorz Saternus dotychczasowy wikariusz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

Ks. Zbigniew Kaleciak będzie teraz sprawował funkcję proboszcza w Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.

Ks. Zbigniew Kaleciak przez długie lata był wikariuszem w kalwaryjskiej parafii św. Józefa, jest on tez założycielem Parafialnego Klubu Sportowego św. Józef w Kalwarii Zebrzydowskiej.

{foto: parafiastryszow.pl}