Po raz kolejny jest bardzo źle z  powietrzem, którym oddychamy. Nad naszym regionem ciągle unosi się groźny smog. Tymczasem mieszkańcy pytają co z punktem pomiaru powietrza, który miał się pojawić w Kalwarii z początkiem roku. Pomiary rozpoczną się 11 stycznia. 

Szczególnie w najbliższych  dniach sytuacja w Kalwarii i okolicy oceniana jest jako zła lub bardzo zła.

Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzą stały monitoring i obecność pyłu zawieszonego w powietrzu, alarmują, że z powietrzem w naszym regionie jest bardzo źle.

Stacje badawcze notują systematyczne przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniodobowego pyłu PM10 wynoszącego powyżej 50 µg/m3 w naszej okolicy.

W najbliższych dniach sytuacja w Kalwarii i okolicy oceniana jest jako „bardzo zła”, takie przekroczenie stężenia alarmowego to poważna sprawa.

Jak się dowiadujemy pomiary jakości powietrza w Kalwarii Zebrzydowskiej ruszą od poniedziałku 11 stycznia – taką informację uzyskaliśmy dzisiaj w Urzędzie Miasta. 11 stycznia na kalwaryjskim rynku ma stanąć mobilna stacja pomiaru jakości powietrza.

O stały punkt pomiaru od lat zabiega Jerzy Rojek, który pierwsze pisma w sprawie takiego punktu składał już na wiosnę 2013 r. tuż po akcji „Wielkiego sadzenia” obywatelskiej akcji, która zakończyła się dużym sukcesem gdy ponad 1 tys. osób w okolicach Lanckorony wspólnie zasadziło nowy las.

W magistracie poinformowano nas, że stały punkt pomiaru będzie mierzył zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10, jednak wyników nie poznamy od razu i nie będą one na bieżąco publikowane na stronach internetowych jak to ma miejsce np. w Krakowie.

Stacje badawcze notują obecnie przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniodobowego pyłu PM10 wynoszącego powyżej 50 µg/m3 w naszej okolicy.

W najbliższych dniach sytuacja w Kalwarii i okolicy oceniana jest jako „bardzo zła”, takie przekroczenie stężenia alarmowego to poważna sprawa.

Zespół Zarządzania Kryzysowego radzi by osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
 • śledzić informacje na stronie www.malopolska.pl/powietrze o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

Pył PM10

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, natomiast pył PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą także przenikać do krwi.

 • Lori

  Zastanawiam się też, kiedy moje nowe konto zostanie tutaj zablokowane. Poprzednie bez żadnego słowa dostało blokadę, i do dziś nie odpowiedzi na pytanie – dlaczego 🙂

 • Lori

  W Krakowie miesiąc temu zadzwoniłem do straży miejskiej gdy z pewnego domu dym zasłonił światło słoneczne na wielu działkach. Byłem zaskoczony reakcją strażnika, na początku pytał jaki rodzaj dymu widzę – kolor i zapach, następnie stwierdził że nie może przyjechać bo i tak nie może nawet wejść na prywatną posesję. Jeżeli w Krakowie na taką reakcję można liczyć, to czego spodziewać się w Kalwarii, gdzie Burmistrz nie chce skłócić się z mieszkańcami.

 • Lori

  Stacja pracuje od dziś, więc jakie rejestruje wskazania ? Spacerujemy czy siedziemy w domu z dziećmi? A może wyniki poznamy za kilka dni?

 • Kalwarianka

  W odpowiedzi na bzdurne informacje Płuc Kalwarii i radośnie nam urzędującego Chłopa informuję, że spalanie śmieci w piecach jest wykroczeniem lub przestępstwem, za które
  obowiązują surowe mandaty a nawet kara więzienia. W myśl artykułu 71
  ustawy o odpadach który brzmi: „Kto wbrew zakazowi, termicznie
  przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami
  odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny, która maksymalnie może
  wynieść nawet 5 tys. złotych.

  Natomiast jeżeli w wyniku spalania
  poza spalarniami odpadów występuje zagrożenie życia lub zdrowia albo
  pogorszenie stanu powietrza sprawca odpowiada za przestępstwo określone w
  art. 183 kodeksu karnego. Karą wówczas jest kara pozbawiania wolności
  od 3 miesięcy do lat 5.

  I naprawdę może już czas, aby się zająć tematem na poważnie a nie bić pianę na FB, wieszać plakaty (i tak olewane przez palaczy śmieci) i urządzać śmieszne spacery z trumnami, mając w pochodzie tych, co sami w centralnym palą śmieci.

 • wyświetlić dane

  Zgadzam się całkowicie. Stacja powinna wyświetlać dane na bieżąco, najlepiej na wyświetlaczu widocznym na rynku. Szukanie w papierach i dane o charakterze historycznym (archeologia kalwaryjskiego smogu 🙂 ) nas nie interesuję.

 • Lori

  „jednak wyniki nie poznamy od razu i nie będą one na bieżąco publikowane na stronach internetowych ” Co to oznacza? Wyniki będą moderowane aby nie skłocić mieszkańców? Po co w takim razie stacja która nie będzie informowała nas o aktualnym stanie powietrza? Mamy dowiedzieć się że wczoraj lepiej było zostać w domu niż z dzieckiem spędzić czas na placu zabaw?

  Co to znaczy stacja mobilna? Mieliśmy mieć stały i stacjonarny punkt pomiaru.